O nas

W naszym domu zwierzęta były od zawsze …

Rybki, kanarki, papugi, gryzonie. Oprócz tych egzotycznych zwierząt były też psy. Od zawsze spełniały rolę naszych przyjaciół, obrońców jak i stróżów dobytku.

Nie były to zwierzęta hodowlane i nie posiadały rodowodów. Niektóre nadal są z nami.

Nigdy wcześniej w naszych głowach nie świtała myśl o profesjonalnej hodowli. Bywaliśmy jako widzowie na wystawach i ocenialiśmy z zainteresowaniem bardzo różny eksterier, jaki i charaktery prezentowanych psów ale na tym się kończyło.

Myśl o zakupie rodowodowego buldożka francuskiego towarzyszyła nam od dawna, nasze plany nie miały jednak bliżej sprecyzowanej daty wykonania.

OKTAWIA STO PRĘG – od niej wszystko się zaczęło …

Jej przyjazd był przed większością domowników trzymany w ścisłej tajemnicy do samego końca. Choć od dawna planowany, miał być niespodzianką i nagrodą za osiągnięte sukcesy zawodowe jednego z członków naszej rodziny. Tylko my wiemy ile zdziwienia i radości towarzyszyło jej przybyciu.

Pierwsze wyjazdy na wystawy potwierdziły, że wybór był dobry i jednocześnie zmotywowały nas do dalszych działań.

Powoli stało się jasne, że na tym się nie skończy …

Jednocześnie w naszym życiu zaczęło przybywać buldogów i choć nie zmienił się nasz stosunek do nich jako do członków naszej rodziny to staramy się zwracać uwagę na poprawianie ich cech eksterieru i psychiki zgodnie z wzorcem i naszymi spostrzeżeniami hodowlanymi.
Skojarzenia staramy się planować pod kątem doboru odpowiednich cech pożądanych przez nas w dążeniu do doskonałości.
Hodowlę traktujemy jako pasję i przyjemność i unikamy dążenia do masowej produkcji i  przypadkowego doboru skojarzeń.
Nasze suki wcześnie przechodzą na emeryturę i nie są zmuszane do wiecznego macierzyństwa.
Po przekazaniu swoich genów potomstwu mogą spokojnie obserwować poczynania młodzieży.
Dlatego nie ma w naszej hodowli zbyt częstych miotów a raczej sporadyczne i w miarę możliwości wyszukane.
Jednocześnie staramy się nie wiązać zbyt mocno ze światem hodowców nastawionych na masową produkcję i sprzedaż jedynie z chęci zysku.
Nie dopuszczamy aby cokolwiek i ktokolwiek przysłonił nam przyjemności płynące z codziennego obcowania z naszymi czworonogami.